Đầu tư

19/10/2020 | 11:53

Trung tâm đào tạo Vietcombank, Ecopark

Trung tâm đào tạo hướng nghiệp, được vận hành bởi các chuyên gia tốt nhất trong kinh doanh và là nơi mà các chuyên gia hàng đầu phát triển chuyên môn của mình, sẽ trang bị cho học viên những kỹ năng cần thiết để thành công ở vai trò hội viên của Vietcombank và trong lĩnh vực tài chính ngân hàng quốc tế. Thiết kế khuôn viên với cơ sở vật chất phục vụ các hoạt động nhóm và phát triển cộng đồng, hội viên sẽ được tiếp cận và sử dụng các cơ sở vật chất, dịch vụ đa dạng với chất lượng cao tại Ecopark.
Tiến độ dự án: Đã đi vào hoạt động