Offices - The ecopark department

 • Văn phòng Đại diện tại Hà Nội
 • Toà Nhà Hanoi Lake View 28 Thanh Niên, Hà Nội
 • T: 024 3936 3940
 • F: 024 3874 6316
 • Bộ phận Cho thuê Kinh Doanh
 • Hotline: 097 442 7227
 • E: daodk@ecopark.com.vn
 • Bộ phận CS Khách hàng
 • Hotline: 1900 555 565
 • E: cskh@ecopark.com.vn
 • Ban Quản lý Dịch vụ Đô thị Ecopark
 • Hotline: 024 6266 4545
 • E:dichvudothi@ecopark.com.vn