Trang 5 of 5
 • Kỹ sư quản lý chất lượng QA/ QC - Ban QLDA Công trình Xây dựng

  Công ty CP Đầu tư và Phát triển Đô thị Việt Hưng đang cần tuyển dụng vị trí Kỹ sư quản lý chất lượng QA/ QC - Ban QLDA Công trình Xây dựng

  Xem tiếp
 • Kỹ sư QS Cơ điện

  Công ty CP Đầu tư và Phát triển Đô thị Việt Hưng đang cần tuyển dụng vị trí Kỹ sư QS Cơ điện

  Xem tiếp
 • Design Manager - Ban QLDA Công trình Xây dựng

  Công ty CP Đầu tư và Phát triển Đô thị Việt Hưng đang cần tuyển dụng vị trí Design Manager - Ban QLDA Công trình Xây dựng

  Xem tiếp
Trang 5 of 5