Ưu đãi đầu tư

Tập đoàn Ecopark với tư cách là nhà đầu tư chính của dự án Ecopark đã cùng làm việc với nhiều đối tác chủ chốt trong quá trình phát triển. Tập đoàn Ecopark đang tìm kiếm thêm đối tác để phát triển dự án tiêu chuẩn cao và đầy tham vọng này. Việc hợp tác cùng các đối tác giàu kinh nghiệm, tiềm lực mạnh, có mạng lưới và các mối quan hệ rộng sẽ hỗ trợ những thế mạnh vốn có của Tập đoàn bao gồm: quyền sử dụng đất, năng lực thực hiện dự án và hiểu biết sâu rộng về môi trường kinh tế, chính trị, xã hội tại địa phương.

Cơ hội rộng mở

Hợp tác với Tập đoàn Ecopark ở thời điểm này còn tạo điều kiện cho các đối tác tận dụng lợi thế có một không hai trong thị trường bất động sản Việt Nam - khi khách hàng chỉ chấp nhận sản phẩm chất lượng cao ở các mức giá hợp lý. Nhu cầu sống trong môi trường chất lượng, tiện nghi đầy đủ cả về vật chất lẫn tinh thần của các gia đình, các chuyên gia trẻ tuổi và người nước ngoài sống và làm việc tại Việt Nam chính là yếu tố kích thích nhu cầu mua nhà ở tại Ecopark trong tương lai.