09/08/2019 02:08

Phát triển các khu đô thị: Cần tạo lập môi trường sống bền vững

Thời gian qua, cùng với quá trình đô thị hóa mạnh mẽ, nhiều khu đô thị mới đã hình thành, giải quyết căn bản nhu cầu nhà ở cho người dân. Tuy nhiên, việc phát triển các khu đô thị vẫn tồn tại bất cập bởi mới chỉ tập trung vào nhà ở để bán, chưa phát triển đồng bộ hạ tầng, nên chất lượng đô thị chưa cao... Việc tạo dựng môi trường sống bền vững, chất lượng sống tốt cho cư dân đang là yêu cầu đặt ra trong công tác phát triển các khu đô thị mới.

  •  Phát triển các khu đô thị: Cần tạo lập môi trường sống bền vững
    Khu đô thị Ecopark là một trong những hình mẫu khu đô thị sinh thái đang được nhiều người dân lựa chọn.


    Phát triển chưa đồng bộ