Phố thương mại THỦY NGUYÊN

Thông tin chi tiết

  • Tổng diện tích khu: 6,5 ha
  • Hướng phát triển: Nhà phố thương mại
  • Tổng số căn: 208 CĂN / 100-278m2
  • Nhà phố điển hình – 168 căn / 100m2
  • Nhà phố đầu hồi – 24 căn / 196-278m2
  • Nhà phố vườn - 16 căn / 200m2