Phố thương mại THẢO NGUYÊN

Thông tin chi tiết

  • Tổng diện tích khu: 6,5 ha
  • Tổng số căn: 222 căn
  • Nhà phố thương mại điển hình: 173 căn / 90-112m2
  • Nhà phố thương mại đầu hồi: 34 căn / 179-263m2
  • Nhà phố thương mại đặc biệt: 15 căn / 133-327m2