Khu biệt thự MIMOSA VALLEY

Thông tin chi tiết

  • Tổng diện tích khu: 8 ha
  • Tổng số căn: 176 căn
  • Biệt thự đơn lập: 6 căn / 400-712m2
  • Biệt thự song lập điển hình: 124 căn / 180-478m2
  • Biệt thự song lập thương mại: 20 căn / 218-457m2
  • Biệt thự song lập hướng sông: 26 căn 189-297m2